Základní škola Tvrdonice

příspěvková organizace

Home Projekty O škole Pro rodiče Žákovská knížka Školní jídelna Družina Akce školy
 • Od 3. 9. 2020 zákaz vstupu pro cizí osoby bez roušky

 • Personální obsazení školy:
  V současné době pedagogický sbor má 2 nekvalifikované členy.
  Vzhledem k možným změnám od 1. 11. 2020 vedení školy
  intenzivně pracuje na tom, aby výuka žáků byla zajištěna
  co nejkvalitněji, konkrétně se jedná o zabezpečení výuky matematiky a fyziky.
      

COVID-19 informace

Vážení rodiče,
kvůli zhoršující se epidemiologické situaci zavádíme nová mimořádná opatření.
Povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy ve všech vnitřních prostorách školy, tedy včetně učeben.
Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity,
jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
V naší škole tvoří výjimku výuka ve třídách a učebnách 1. - 4. třídy.
Opatření vychází z nařízení MZ a je účinné od 18. 9. 2020. V případě změny budete informováni o aktuálním stavu opatření.Základní data:

Základní škola Tvrdonice je úplná. V právní subjektivitě je od 1. 1. 2002
a jejím zřizovatelem je obec Tvrdonice. Kapacita školy je 410 žáků.

Součásti školy:
 • školní družina (2 oddělení) s kapacitou 75 žáků
 • školní klub, jehož členy je 220 žáků
 • školní jídelna s kapacitou 330 jídel
Výuka probíhá podle vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle RVP ZV, "Škola do nepohody" č.j. 277/2007.

Číslo účtu školy: 1384799329/0800

Mgr. Pavlína Brabcová - ředitelka školy
 
Tato škola je zapojena do výzvy "Peníze školám".
Bližší informace v rubrice "Projekty".Prohlášení o přístupnosti
KONTAKT: Kostická 98, 691 53 Tvrdonice
euroISDN: +420/519 339 208
E-mail: zstvrdonice@seznam.cz