Základní škola Tvrdonice

příspěvková organizace

Home Projekty O škole Pro rodiče Žákovská knížka Školní jídelna Družina Akce školy

COVID-19 informace

Oznámení o výuce od 11. 1. 2021.

Výuka od 25. 1. 2021 do odvolání probíhá i nadále ve stejném režimu 1. a 2. třída prezenčně, ostatní ročníky distančně.

Do školy nastoupí pouze žáci prvních a druhých tříd. Nástup a ukončení výuky ponecháme jako na podzim:
1.A 805 - 1145, 1.B 750 - 1130, 2.A 815 - 1200.
Ostatní žáci budou mít distanční výuku. O on-line hodinách, vás po domluvě s vyučujícími, budeme informovat. Informace o on-line hodinách na prvním stupni vám zašlou třídní učitelé.

Školní stravování je zajištěno - pro žáky z 1.A,B, 2.A výdej jídla ve školní jídelně, pro ostatní je možný (po domluvě s paní Trechovou, vedoucí školního stravování) odběr jídla do jídlonosičů.

Školní družina: provoz školní družiny je povolen za dodržení homogenity skupin žáků jedné třídy, proto budou odpolední družiny tři. Ranní družinu máme jen jednu, proto prosím rodiče prvňáků, pokud nutně potřebujete ranní družinu, napište ředitelce školy na EDOOKIT. Podle zájmu, pak vytvoříme skupinu žáků, kteří budou navštěvovat ranní družinu a potom ti samí žáci musí spolu chodit do jedné třídy.


Distanční výuka
Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se omezuje mj. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. V praxi to znamená, že pro všechny žáky I. a II. stupně je od středy 14. října 2020 povinná distanční výuka. O podrobnostech a organizaci distanční výuky budeme informovat prostřednictvím systému Edookit.

DESATERO PŘI ON-LINE VÝUCEPODĚKOVÁNÍ ŘEDITELKY ZŠ TVRDONICE

Vážení rodiče, přátelé naší školy, milí žáci,
v této předvánoční době chci poděkovat všem z Vás, kteří s námi tento nelehký rok prožívali a zvládli.
Událo se toho mnoho, ale zároveň vlastně velmi málo. Celosvětová pandemie koronaviru nám toho moc vzala. Běžné radosti života se nám ztratily, maličkosti, které nám zpříjemňovaly školní docházku, někam zmizely. Neuskutečnilo se mnoho akcí a výletů, ale i každodenních věcí, které dělají naši školu tou, kterou známe a máme rádi.
Věřím ale, že nám letošní rok 2020 i mnohé přinesl. Byli jsme více se svými blízkými. Uvědomili jsme si, že zdraví je OPRAVDU vždy na prvním místě. Hodně žáků se naučilo samostatnosti při plnění úkolů z on-line výuky. Většina rodičů viděla, že práce pedagoga je nezastupitelná, ale přesto napnuli všechny síly, aby svým dětem pomáhali. I učitelé jistě přehodnotili některé své učební metody a začali více zapojovat do vyučování techniku, názorné pomůcky a určitě si znovu uvědomili, že přímý kontakt se žáky je nenahraditelný.
Dovolte tedy, abych touto cestou poděkovala všem, kteří se až do těchto dnů ze všech sil snažili, aby naše škola nadále (i přes všechny těžkosti distanční výuky) působila na děti nejen jako vzdělávací instituce, ale i jako místo, kde se rádi setkávají s přáteli, spolužáky a učiteli.
Děkuji všem rodičům a žákům za nesmírné nasazení při domácí výuce. Děkuji učitelům a vychovatelům za pevné nervy a hodiny strávené u rozsvícených monitorů. Děkuji i ostatním zaměstnancům školy za to, že stále a za každých podmínek udržovali naši školu bezpečnou, přívětivou a vlastně stále otevřenou (i když jiným způsobem, než bývá zvykem). V neposlední řadě děkuji obcím Tvrdonice a Kostice za podporu a partnerství, které stále trvá a má jednoznačně smysl.
Přeji klidně prožité svátky s Vašimi nejbližšími a do dalšího roku samozřejmě pevné zdraví, hodně úspěchů a naděje v lepší zítřky.

Mgr. Pavlína Brabcová

Základní data:

Základní škola Tvrdonice je úplná. V právní subjektivitě je od 1. 1. 2002 a jejím zřizovatelem je obec Tvrdonice.
Kapacita školy je 410 žáků.
Součásti školy:
  • školní družina (2 oddělení) s kapacitou 75 žáků
  • školní klub, jehož členy je 220 žáků
  • školní jídelna s kapacitou 330 jídel
Výuka probíhá podle vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
zpracován podle RVP ZV, "Škola do nepohody" č.j. 277/2007.
Číslo účtu školy: 1384799329/0800
Mgr. Pavlína Brabcová - ředitelka školy

Tato škola je zapojena do výzvy "Peníze školám".
Bližší informace v rubrice "Projekty".

Prohlášení o přístupnosti
KONTAKT: Kostická 98, 691 53 Tvrdonice
euroISDN: +420/519 339 208
E-mail: zstvrdonice@seznam.cz