Základní škola Tvrdonice

příspěvková organizace

Home Projekty O škole Pro rodiče Žákovská knížka Školní jídelna Družina Akce školy

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZŠ Tvrdonice – Školní družina, informace pro rodiče

TELEFON do ŠD: 519 339 208
Školní družina je rozdělená do dvou oddělení.
Celková kapacita ŠD je 60 dětí.

I.oddělení funguje od 11.40 do 16.00
II.oddělení funguje od 11.40 do 15.00 po té děti přechází do I.oddělení
Děti navštěvují ŠD na základě vyplněné přihlášky (zápisního lístku), zde rodič vyplní osobní údaje a odchody dítěte domů.
Dojde-li v průběhu roku ke změnám, je nutné vše ihned nahlásit p.vychovatelce.
Dítě odcházející v jinou hodinu, než je uvedeno v přihlášce, je nutno PÍSEMNĚ omluvit na zvláštní papír. NE DO DENÍČKU! (dbejte slov: Může odcházet sám – jinak si dítě musíte vyzvednout přímo v ŠD a není možné ho za Vámi pouštět z obědů před školu).
Dále je zakázáno pouštět děti z ŠD na zazvonění na školní telefon. Děti vyzvedávejte vždy osobně.
Pro lepší funkci ŠD se snažte vyzvedávat děti vždy kolem celé hodiny. Nevytrháváte tak děti z programu, kroužků apod. Po 15 hodině je možno děti vyzvednout v kteroukoliv dobu do 16.00. Po této hodině p.vychovatelka zavolá rodičům, poučí dítě o bezpečnosti a vyšle jej domů.
Ve většine případů, se snažíme chodit v pátek na procházky nebo pouštíme dětem film. Proto vyzvedávejte děti do 13.00 a pak až v 15.00.

Ranní družina – 6.30 – 7.40

Týdenní rámcová skladba v ŠD
  • 11.40 - 12.00 - Oběd
  • 12.00 - 12.30 - Odpočinková činnost: klid po obědě, četba, volné kreslení
  • 12.30 - 14.00 - Řízená činnost: výtvarná, pracovní, literární, hudební, společenské hry, hry na koberci
  • 14.00 - 15.00 – Pobyt venku (dle počasí): míčové, volné, pohybové hry
  • 15.00 – 16.00- Odpočinková činnost


Platba za ŠD:
Poplatek činí 100,- Kč za měsíc. Vybírá se ve dvou splátkách:
1. období: září - leden
  • celková částka 500,- Kč musí být uhrazena nejpozději do 15. 10. daného šk.roku

2. období: únor - červen
  • celková částka 500,- Kč musí být uhrazena nejpozději do 28.února daného šk.roku

Za tento poplatek mají děti v ŠD k dispozici papíry, pastelky, barvy – prostě veškeré pomůcky na pracovní a výtvarné činnosti, samozřejmě i hry a hračky.
Prohlášení o přístupnosti
KONTAKT: Kostická 98, 691 53 Tvrdonice
euroISDN: +420/519 339 208
E-mail: zs@tvrdonice.cz