Základní škola Tvrdonice

příspěvková organizace

Home Projekty O škole Pro rodiče Školní jídelna Družina Akce školy

O ŠKOLE

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště bylo zřízeno na základě vyhlášky č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních § 7 – Škola. Pracovat začalo ve školním roce 2016/2017. Hlavním cílem ŠPP je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům zejména v oblasti výchovy a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, v oblasti péče o žáky nadané, dále při řešení problémů souvisejících se školní docházkou, při kariérním poradenství a při prevenci rizikového chování žáků. ŠPP bude také podporovat učitele při jejich práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. ŠPP podléhá řediteli školy.

Více informací o poradenském pracovišti:

Plán práce školního poradenského pracoviště 2021/2022:

Minimální preventivní program - Máme rádi přírodu - 2021/2022:

Školní parlament ZŠ Tvrdonice:Schránka důvěry

Schránce důvěry se může svěřit ten, kdo
  • je s něčím ve škole nespokojený a neví, jak jinak tuto situaci řešit
  • něco mu ve škole chybí a chtěl by to změnit
  • má nějaký nápad a neví, jak jej uskutečnit
  • má konflikty se spolužáky, rodiči, učiteli a neví, jak je vyřešit
  • někdo mu ubližuje a on si s tím neví rady
  • někdo ubližuje jeho kamarádovi a on netuší, jak mu pomoct
  • něco ho trápí a on neví, co s tím


1. Schránka důvěry se nachází ve škole v přízemí vedle informační nástěnky. Žáci do ní mohou vkládat své dotazy, připomínky, nápady a informace. Zástupci Školního poradenského pracoviště budou odpovídat a hledat řešení problémů.

2. Schránce důvěry se můžeš svěřit i prostřednictvím kontaktního formuláře, kde na dotazy odpoví členové školního poradenského pracoviště. Tvůj email bude důvěrný, ale je důležitý, abychom ti mohli odpovědět.

Kontaktní formulář

Po kliknutí na tlačítko odeslat, bude zpráva odeslána na email Školního poradenského pracoviště. Odpověď můžeš očekávat v co nejkratší době.

Kliknutím na tlačítko "Odeslat" souhlasíš s evidencí údajů odeslaných ve formuláři - Jméno, příjmení a E-mail. Škola tyto údaje neposkytne třetí straně a použije je pouze po nezbytnou dobu. Údaje nebudou archivovány.Prohlášení o přístupnosti
KONTAKT: Kostická 98, 691 53 Tvrdonice
euroISDN: +420/519 339 208
Datová schránka: rqk3zyw
E-mail: zs@tvrdonice.cz