Základní škola Tvrdonice

příspěvková organizace

Home Projekty O škole Pro rodiče Žákovská knížka Školní jídelna Družina Akce školy

INFORMACE PRO RODIČE


Informace z MŠMT

Hodnocení výsledků vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020: (PDF)

Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020: (PDF)

Zahájení dobrovolné výuky pro II. stupeň od 8. 6. 2020

Vážení rodiče,
od 8. 6. 2020 dochází k znovuotevření školy pro žáky II. stupně.
Přihlášení žáci II. stupně byli rozděleni do 5 školních skupin. O zařazení přihlášeného žáka do skupiny a o rozvrhu Vás bude informovat třídní učitel. Vyučující se ve skupině mohou měnit. Rozvrhy skupin naleznete zde.
Podmínky výuky:
a) zákonný zástupce podepíše čestné prohlášení o bezinfekčnosti s aktuálním datem nástupu do školy. Žák přinese tento dokument při svém 1. nástupu do školy. Bez čestného prohlášení nebude žák vpuštěn do budovy školy. Čestné prohlášení naleznete zde.
b) žáci jsou povinni do školy nosit minimálně 2 roušky a sáček na jejich odkládání
c) žáci budou na výuku čekat před školou, kde si je vyzvedne pedagogický pracovník. Před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu a dodržovat odstupy 2 metry.
d) před vstupem do třídy si žáci budou desinfikovat ruce, je zákaz navštěvovat žáky z jiných skupin. V době mimo výuku jsou žáci povinni nosit roušky, ve vyučování a jídelně je mohou odkládat do svého sáčku.
e) v případě nepřítomnosti přihlášeného žáka platí pravidla pro omlouvání uvedená ve školním řádu (do 3 dnů u třídního učitele)


Zahájení dobrovolné výuky pro I. stupeň od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,
od 25..5.2020 dochází k znovuotevření školy pro žáky I. stupně.

Přihlášení žáci I. stupně byli rozděleni do 9 školních skupin. Každá skupina má svého stálého vyučujícího. Dvě skupiny se budou účastnit i odpolední části výuky zaměřené na zájmové vzdělávání žáků. Přesný rozvrh hodin s časem zahájení a ukončení výuky rozešlou zákonným zástupcům příslušní vyučující do 22. 5. 2020

Podmínky výuky:
a) zákonný zástupce podepíše čestné prohlášení o bezinfekčnosti s aktuálním datem nástupu do školy. Žák přinese tento dokument při svém 1. nástupu do školy. Bez čestného prohlášení nebude žák vpuštěn do budovy školy.
b) žáci jsou povinni do školy nosit minimálně 2 roušky a sáček na jejich odkládání
c) žáci budou na výuku čekat před školou, kde si je vyzvedne pedagogický pracovník. Před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu a dodržovat odstupy 2 metry.
d) před vstupem do třídy si žáci budou desinfikovat ruce, je zákaz navštěvovat žáky z jiných skupin. V době mimo výuku jsou žáci povinni nosit roušky, ve vyučování a jídelně je mohou odkládat do svého sáčku.
e) v případě nepřítomnosti přihlášeného žáka platí pravidla pro omlouvání uvedená ve školním řádu (do 3 dnů)
f) ranní družina nebude poskytována.

rozhodnutí o přijetí do prvního ročníku pro školní rok 2020/21

Odklad školní docházky

Vážení rodiče, pokud není v době zápisu žádost o odklad doložena doporučením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře, ředitelka školy vyzve žadatele o odklad k odstranění nedostatků žádosti a poskytne přiměřenou lhůtu pro doplnění náležitostí žádosti o odklad.

Správní řízení o zápisu ze strany ZŠ se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského pedagogického zařízení.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ!

Základní škola Tvrdonice informuje rodiče,
že po dobu nouzového stavu je možnost vyzvednutí potvrzení k ošetřování dítěte ve dnech úterý, středa a čtvrtek v době od 8.00 – 12.00 hod.

Obsah mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR najdete ZDE: (PDF)

Informace MŠMT k vyhlášenému nouzovému stavu: (PDF)

VÝUKA V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ!

Vážení rodiče, žáci,
upřesňujeme, jak bude probíhat náhradní (distanční) výuka v době mimořádného uzavření škol (dle nařízení MZ od 11. 3. 2020 do odvolání).
Žáci budou vzděláváni formou samostudia dle pokynů jednotlivých vyučujících. Tyto podklady budou žákům (současně i rodičům) průběžně zasílány prostřednictvím Edookitu. Doporučujeme, aby se žáci pravidelně seznamovali s novými zprávami a učebními materiály na Edookitu a průběžně plnili zadané pokyny a úkoly od vyučujících. V případě nejasností či dotazů k zaslaným úkolům mohou žáci kontaktovat své vyučující přes Edookit. Důležité!
Pokud máte vy nebo vaše dítě jakýkoliv problém s přihlášením či používáním Edookitu (např. od začátku školního roku nebyl přístup dosud aktivován), kontaktujte mailem
paní Martu Kopuletou (zstvrdonice@seznam.cz).
Zejména v současné situaci je žádoucí, aby přístup do Edookitu aktivně a pravidelně používali jak rodiče, tak i žáci. V případě potřeby lze zájemcům po předchozí domluvě poskytnout individuální konzultaci k Edookitu.
Děkujeme všem za vstřícnost, pochopení a spolupráci v této složité situaci.

Přejeme všem co nejvíce zdraví a klidu, vedení ZŠ Tvrdonice

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Základní škola Tvrdonice, příspěvková organizace
upozorňuje rodiče - dle opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/21 Č.j.:MSMT-12639/2020-1

Zápis k povinné školní docházce proběhne v termínu
od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Žádost k zápisu + zápisový lístek vyplňte a pošlete v uvedeném termínu poštou na adresu:
Základní škola Tvrdonice, příspěvková organizace
Kostická 98
691 53 Tvrdonice
V případě, že budete žádat o odklad školní docházky vyplňte také žádost k zápisu i zápisový lístek a žádost o odklad pak doručíte, až budete mít vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře.

Dokumenty k zápisu ke stažení:

 • Zápisní list pro školní rok 2020/2021 (PDF)
 • Přihláška k zápisu (PDF)
 • Žádost o odklad (PDF)
 • POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ DOTAZŮ
  A PŘIPOMÍNEK ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ


  Vážení rodiče,
  v případě vašich dotazů či připomínek týkajících se problémů vašich dětí se prosím nejdříve obracejte na třídního učitele, pokud problém bude nadále přetrvávat tak na vedení školy.
  Děkujeme  Prohlášení o přístupnosti
  KONTAKT: Kostická 98, 691 53 Tvrdonice
  euroISDN: +420/519 339 208
  E-mail: zstvrdonice@seznam.cz