Školní jídelna

Pro školní stravování je potřeba vyplnit „Přihlášku ke školnímu stravování“ vždy na nový školní rok u vedoucí školní jídelny.
Dále je nezbytné zakoupení čipu (záloha 100,- Kč).
Čip zakoupíte a stravné je možné zaplatit od 21. 8. denně od 8.00-13.00 hod. nebo po dohodě u vedoucí školní jídelny. Při zakoupení čipu bude strávníkovi přiděleno ID (identifikační číslo). Stravné se hradí předem, vždy do 20. v měsíci na další měsíc (v srpnu na září). Platbu je možné provést bezhotovostně úhradou na bankovní účet školy : 1384799329/0800 s variabilním symbolem = ID žáka nebo uvést jméno žáka nebo hotově u vedoucí školní jídelny.
Doporučujeme trvalý příkaz ve výši 600,- Kč nebo můžete platit každý měsíc dle počtu dnů v měsíci.
Cena stravného od 1. 9. 2023
žáci 7 – 10 let 31,-Kč
žáci 10 - 14 let 33,-Kč
žáci 15 let a více 35,-Kč
cizí strávníci 85,-Kč

Po přihlášení ke školnímu stravování na nový školní rok (viz Přihláška ke školnímu stravování 2023/2024) jsou obědy žákům přihlašovány automaticky na celý měsíc, stravné by mělo být již zaplaceno.

Rodiče mají povinnost při nepřítomnosti žáka oběd včas odhlásit, tj. den předem.
Obědy při nepřítomnosti žáka lze odhlásit na webových stránkách ZŠ_Školní jídelna na den předem do 7.00 hodin, k tomu je potřeba znát ID žáka + heslo (slovo heslo), které si následně změníte podle sebe, nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny do 12.00 hodin nebo po dohodě na tel. 519 339 497, 775 193 390, nebo emailem jidelna.zs@tvrdonice.cz

Při prvním dnu neplánované nepřítomnosti strávníka můžete odebrat oběd do jídlo-nosiče v čase od 11.00 do 11.30 hodin ve školní jídelně.
Při následujících dnech nepřítomnosti lze odebrat žákovi stravu do jídlo-nosiče pouze za plnou cenu, tj. 85,- Kč.
Jídelníček je zveřejňován vždy na čtrnáct dnů dopředu na webových stránkách ZŠ.

Ladislava Malacková,
vedoucí školní jídelny