Školní poradenské pracoviště

Schránka důvěry

Po kliknutí na tlačítko odeslat, bude zpráva odeslána na email Školního poradenského pracoviště. Odpověď můžeš očekávat v co nejkratší době.

Kliknutím na tlačítko "Odeslat" souhlasíš s evidencí údajů odeslaných ve formuláři - Jméno, příjmení a E-mail. Škola tyto údaje neposkytne třetí straně a použije je pouze po nezbytnou dobu. Údaje nebudou archivovány.