Základní údaje

Základní škola Tvrdonice

Příspěvková organizace

Škola byla ve Tvrdonicích patrně již někdy koncem 17. století. První písemnou zprávu o ní máme až z roku 1701. Do tvrdonické školy chodily i děti z Kostic. Větší docházka byla v zimě, kdy ustaly polní práce a pastva dobytka. Roku 1798 vybudoval kníže z Lichtenštejna na návsi ve Tvrdonicích novou školní budovu, která proti předcházející škole znamenala značný pokrok. Měla jednu učebnu,ale vyučovalo se ve dvou odděleních, výuku obstarával rektor a jeho pomocník.
V roce 1883 se místní školní rada rozhodla vystavět novou školní budovu o pěti třídách. Kolaudace proběhla v roce 1887.

Téměř o 80 let později, v roce 1966, byla mezi obcemi Tvrdonice a Kostice postavena základní devítiletá škola, ve které se vyučuje v současné době.

V průběhu 38 let se v ní vystřídalo několik ředitelů, jejichž jména připomínáme:

 • Josef Zavadil (1966 – 1971)
 • Josef Cyprián (1971 – 1975)
 • Jaroslav Mašek (1975 - 1979)
 • Pavel Tureček (1979 - 1990)
 • Ludvík Mazuch (1990 - 1995)
 • Alena Rebendová (1995 - 2001)
 • Jiřina Podhorská (1.1.2001 - 1.3.2001)
 • Ivan Koska (2001 - 2004)
 • Pavlína Brabcová (2004 - 2021)
 • Michal Vrzal (2021 - doposud)

Základní škola Tvrdonice je úplná. V právní subjektivitě je od 1. 1. 2002 a jejím zřizovatelem je obec Tvrdonice.
Kapacita školy je 410 žáků.

Součásti školy:

 • školní družina (3 oddělení) s kapacitou 75 žáků
 • školní klub, jehož členy je 220 žáků
 • školní jídelna s kapacitou 330 jídel

Výuka probíhá podle vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.
Byl zpracován podle RVP ZV, "Škola do nepohody" č.j. 277/2007.

Číslo účtu školy: 1384799329/0800

Naše Nabídka

Úspěšní absolventi

Od nás odcházejí žáci dále studovat.

Kvalifikovaní učitelé

Naši učitelé se kontinuálně vzdělávají.

Kroužky

Nabízíme zajímavou mimoškolní činnost.

Volitelné předměty

Vzdělání nad rámec povinných předmětů.

Spolupráce s rodiči

Úzce spolupracujeme s Radou rodičů.

Poradenská činnost

Vedeme dlouhodobě Školní poradenské pracoviště.

Nejoblíbenější Předměty

Tělesná výchova
Anglický jazyk
Výtvarná výchova
Matematika
Dějepis