• Vzdělávání
  Vzdělání pro každého
  Našim žákům se snažíme poskytnout to nejlepší možné vzdělání.
 • Přijďte nás navštívit!
  Naše škola děti BAVÍ!
  Našim žákům poskytujeme kompletní nabídku vzdělání, sportu a volnočasových aktivit.
 • Kvalitní vzdělání
  pro budoucnost Vašich dětí
  Správný základ pro budoucí život všech našich absolventů.

Ve školním roce 2022/2023 navštěvuje naši školu 310 žáků

V provozu jsou 3 oddělení školní družiny s kapacitou 75 žáků.
Kapacita školního klubu je 220 žáků.
Kapacita školní jídelny je 330 jídel denně.

Více informací

Školní poradenské pracoviště

Kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům.
Péče o nadané žáky.
Řešení problémů souvisejících se školní docházkou...

Více informací

Aktuality a upozornění

Aktuální informace a upozornění pro rodiče i žáky školy.

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ ŘEDITELE ZŠ TVRDONICE
Vážení rodiče, milí žáci, chtěl bych Vám alespoň touto elektronickou cestou popřát krásné prožití vánočních svátků. Užijte si je ve zdraví a v pohodě se svými nejbližšími. Do nastávajícího roku 2023 pak vykročte tou správnou nohou, ať je Váš rok plný všech dobrých a pozitivních věcí.
Po nějaké době jsme se mohli v letošním roce ve škole pořádně nadechnout – a to doslova i v přeneseném smyslu slova. Moc si vážím toho, že jsme spolu zvládli poslední nelehké měsíce a roky a škola se opět stala místem, kde jsme se mohli beze strachu setkávat, povídat si z očí do očí bez obavy z jakékoliv nákazy agresivním virem. Doba nám sice stále přináší nové a nové výzvy, z nichž některé dávají opravdu zabrat nám i všem našim zaměstnancům – tím pádem i Vám, rodičům a dětem.
Věřím ale, že tendence postupného zlepšování situace bude i nadále strmě stoupat a rok 2023 bude zase o krok lepší než ten předchozí. Když budeme spolupracovat a komunikovat navzájem, jsem si jistý, že to přinese užitek těm, o které nám jde v naší práci především – DĚTEM.

Ještě jednou přeji krásné Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2023.

Mgr. Michal Vrzal
Ředitel ZŠ TvrdoniceNaše Činnost

Nabízíme:

Moderní vybavení učeben

Naše škola je prostřednictvím dotací a sponzorských darů pravidelně vybavována nejmodernější výukovou technikou.

Pedagogický sbor

Naši zaměstnanci jsou kvalifikovaní a kontinuálně se vzdělávají.

Naši absolventi

Absolventi ZŠ Tvrdonice každoročně nacházejí uplatnění v dalším studiu i životě.