• Vzdělávání
  Vzdělání pro každého
  Našim žákům se snažíme poskytnout to nejlepší možné vzdělání.
 • Přijďte nás navštívit!
  Naše škola děti BAVÍ!
  Našim žákům poskytujeme kompletní nabídku vzdělání, sportu a volnočasových aktivit.
 • Kvalitní vzdělání
  pro budoucnost Vašich dětí
  Správný základ pro budoucí život všech našich absolventů.

Ve školním roce 2022/2023 navštěvuje naši školu 310 žáků

V provozu jsou 3 oddělení školní družiny s kapacitou 75 žáků.
Kapacita školního klubu je 220 žáků.
Kapacita školní jídelny je 330 jídel denně.

Více informací

Školní poradenské pracoviště

Kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům.
Péče o nadané žáky.
Řešení problémů souvisejících se školní docházkou...

Více informací

Aktuality a upozornění

Aktuální informace a upozornění pro rodiče i žáky školy.

AKCE ŠKOLY - ŘÍJEN 2023
• 3. 10. - DIVADLO BRNO – 8. + 9. ROČNÍK
• 4. 10. - KNIHOVNA TVRDONICE 4.B
• 9. 10. - PREVENTIVNÍ PROGRAMY – POLICIE ČR 5.A, 7.A, 3.A, 3.B (ŠIKANA, NÁVYKOVÉ LÁTKY A JINÉ)
- KNIHOVNA TVRDONICE 2.B
• 11. 10. - UKÁZKA DRAVÝCH PTÁKŮ - SEIFEROS
• 12. 10. - DRAKIÁDA – ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ 15.30
• 13. 10. - KNIHOVNA TVRDONICE 3.A+3.B
• 17. 10. - EXKURZE MIKULČICE VYKOPÁVKY 5.A+7.A
• 20. 10. - KAPKA FYZIKY HODONÍN 8.A+8.B
• 26.+27.10. - PODZIMNÍ PRÁZDNINY
• 31. 10. - HALLOWEEN

Naše Činnost

Nabízíme:

Moderní vybavení učeben

Naše škola je prostřednictvím dotací a sponzorských darů pravidelně vybavována nejmodernější výukovou technikou.

Pedagogický sbor

Naši zaměstnanci jsou kvalifikovaní a kontinuálně se vzdělávají.

Naši absolventi

Absolventi ZŠ Tvrdonice každoročně nacházejí uplatnění v dalším studiu i životě.