• Vzdělávání
  Vzdělání pro každého
  Našim žákům se snažíme poskytnout to nejlepší možné vzdělání.
 • Přijďte nás navštívit!
  Naše škola děti BAVÍ!
  Našim žákům poskytujeme kompletní nabídku vzdělání, sportu a volnočasových aktivit.
 • Kvalitní vzdělání
  pro budoucnost Vašich dětí
  Správný základ pro budoucí život všech našich absolventů.

V letošním školním roce navštěvuje naši školu 318 žáků

V provozu jsou 3 oddělení školní družiny s kapacitou 75 žáků.
Kapacita školního klubu je 220 žáků.
Kapacita školní jídelny je 330 jídel denně.

Více informací

Školní poradenské pracoviště

Kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům.
Péče o nadané žáky.
Řešení problémů souvisejících se školní docházkou...

Více informací

Aktuality a upozornění

Aktuální informace a upozornění pro rodiče i žáky školy.

Sdělení ředitele školy k útoku na školáka
Z důvodu neustálých dotazů k útoku na školáka sdělujeme, že celý incident se stal mimo areál školy a ve věci probíhá šetření Policií České republiky. Škola je ve spolupráci s obcí policejnímu orgánu k dispozici. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se k věci nemůžeme vyjádřit.

Mgr. Michal Vrzal
ředitel školy

Naše Činnost

Nabízíme:

Moderní vybavení učeben

Naše škola je prostřednictvím dotací a sponzorských darů pravidelně vybavována nejmodernější výukovou technikou.

Pedagogický sbor

Naši zaměstnanci jsou kvalifikovaní a kontinuálně se vzdělávají.

Naši absolventi

Absolventi ZŠ Tvrdonice každoročně nacházejí uplatnění v dalším studiu i životě.