• Vzdělávání
  Vzdělání pro každého
  Našim žákům se snažíme poskytnout to nejlepší možné vzdělání.
 • Přijďte nás navštívit!
  Naše škola děti BAVÍ!
  Našim žákům poskytujeme kompletní nabídku vzdělání, sportu a volnočasových aktivit.
 • Kvalitní vzdělání
  pro budoucnost Vašich dětí
  Správný základ pro budoucí život všech našich absolventů.

Ve školním roce 2021/2022 navštěvuje naši školu 303 žáků

V provozu jsou dvě oddělení školní družiny s kapacitou 60 žáků.
Kapacita školního klubu je 220 žáků.
Kapacita školní jídelny je 330 jídel denně.

Více informací

Školní poradenské pracoviště

Kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům.
Péče o nadané žáky.
Řešení problémů souvisejících se školní docházkou...

Více informací

Naše Činnost

Nabízíme:

Moderní vybavení učeben

Naše škola je prostřednictvím dotací a sponzorských darů pravidelně vybavována nejmodernější výukovou technikou.

Pedagogický sbor

Naši zaměstnanci jsou kvalifikovaní a kontinuálně se vzdělávají.

Naši absolventi

Absolventi ZŠ Tvrdonice každoročně nacházejí uplatnění v dalším studiu i životě.

Aktuality a upozornění

Aktuální informace a upozornění pro rodiče i žáky školy.

PODĚKOVÁNÍ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU
Dovolte mi touto cestou poděkovat za celý školní rok. Poděkování patří žákům, rodičům, pedagogům a všem zaměstnancům naší školy, obcím Tvrdonice a Kostice a všem, kteří s námi tento nelehký rok prožívali a zvládli.
Velice si vážím jakékoliv spolupráce a pomoci, ale i připomínek, které nás pohánějí k neustálému zlepšování.
Všem přeji hezké prázdniny a příjemnou letní dovolenou k načerpání nových sil.

Mgr. Michal Vrzal
ředitel školy