• Vzdělávání
  Vzdělání pro každého
  Našim žákům se snažíme poskytnout to nejlepší možné vzdělání.
 • Přijďte nás navštívit!
  Naše škola děti BAVÍ!
  Našim žákům poskytujeme kompletní nabídku vzdělání, sportu a volnočasových aktivit.
 • Kvalitní vzdělání
  pro budoucnost Vašich dětí
  Správný základ pro budoucí život všech našich absolventů.

V letošním školním roce navštěvuje naši školu 318 žáků

V provozu jsou 3 oddělení školní družiny s kapacitou 75 žáků.
Kapacita školního klubu je 220 žáků.
Kapacita školní jídelny je 330 jídel denně.

Více informací

Školní poradenské pracoviště

Kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům.
Péče o nadané žáky.
Řešení problémů souvisejících se školní docházkou...

Více informací

Aktuality a upozornění

Aktuální informace a upozornění pro rodiče i žáky školy.

AKCE ŠKOLY - ČERVEN 2024
 • 5. 6. - KNIHOVNA TVRDONICE – 3. B
 • 6. 6. - ATLETICKÉ ZÁVODY – LANŽHOT – I. STUPEŇ
 • 7. 6. - ATLETICKÉ ZÁVODY – LANŽHOT – II. STUPEŇ
 • 10. 6. - NÁVŠTĚVA ZŠ STRÁŽNICE – ŠKOLNÍ PARLAMENT
 • 11. 6. - VIDA BRNO – 8. A + 8. B
 • 12. 6. - VYCHÁZKA DO LESA S LESNÍKEM 4. A + 4. B
  - VIDA BRNO 9. A + 9. B
  - ŠKOLNÍ KAPELA – DEN S UMĚNÍM BŘECLAV
  - SCHŮZKA S RODIČI PŘEDŠKOLÁKŮ
 • 13. 6. - VÝSTAVA NASA BRNO 4. A
  - VYCHÁZKA DO LESA S LESNÍKEM 5. A
 • 14. 6. - VYCHÁZKA DO LESA S LESNÍKEM 1. A + 1. B
 • 17. 6. - VIDA BRNO 4. B + 5. A
 • 18. 6. - VÝLET BRNO 6. A
  - EXKURZE LEGIONÁŘSKÝ VLAK HODONÍN 6. B, 7. A, 8. A, 8. B
  - VYCHÁZKA DO LESA S LESNÍKEM 5. A
 • 19. 6. - VÝLET 7. A
  - VYCHÁZKA DO LESA S LESNÍKEM 3. A + 3. B
 • 20. 6. - VÝLET 1. A + 1. B – ZOO HODONÍN
  - VÝLET 9. A + 9. B BRNO
 • 21. 6. - VÝLET KOVOZOO – 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A
  - PŘEDNÁŠKA O ČMELÁCÍCH – ŠD
 • 24. 6. - SPORTOVNÍ DEN – I. STUPEŇ
  - ÚKLID TŘÍD – II. STUPEŇ
 • 25. 6. - SPORTOVNÍ DEN – II. STUPEŇ
  - ÚKLID TŘÍD – I. STUPEŇ
 • 26. 6. - DIVADLO – DRAMATICKÝ KROUŽEK
  VÝMĚNA UČEBNIC
 • 27. 6. - EVAKUACE ŠKOLY
 • 28. 6. - PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ
 • Naše Činnost

  Nabízíme:

  Moderní vybavení učeben

  Naše škola je prostřednictvím dotací a sponzorských darů pravidelně vybavována nejmodernější výukovou technikou.

  Pedagogický sbor

  Naši zaměstnanci jsou kvalifikovaní a kontinuálně se vzdělávají.

  Naši absolventi

  Absolventi ZŠ Tvrdonice každoročně nacházejí uplatnění v dalším studiu i životě.