Školní parlament

Školní parlament se snaží, aby naše škola byla nejen prostorem pro vzdělání, ale také příjemným místem pro žáky a její zaměstnance.
Cílem školního parlamentu je, aby si žáci všímali toho, co se ve škole a jejím okolí děje a sami se snažili o její zlepšení.
Školní parlament se skládá z vybrané skupiny žáků druhého stupně. Každá třída má dva zástupce. Zástupci jsou do parlamentu demokraticky voleni svými spolužáky, vždy na začátku školního roku. Zástupci třídy jsou tzv. „prostředníci“ mezi třídou, žáky, učiteli a vedením školy. Žáci se scházejí pravidelně, jednou za měsíc, nebo dle potřeby. Členové parlamentu pravidelně získávají informace od svých spolužáků ve třídách. Na základě sebraných informací organizují aktivity na zlepšení prostředí školy či obce.
Školnímu parlamentu předsedá také jeden koordinátor z řad učitelů. Koordinátor pomáhá žákům s organizací školního parlamentu. Podporuje žáky v jejich vlastní aktivitě. V tomto školním roce tuto funkci zastává Mgr. Klára Dobešová.Školní parlament:
  • Zlepšuje komunikaci napříč celou školou.
  • Zvyšuje atraktivitu školního prostředí.
  • Posiluje aktivní postoje žáků.
  • Učí žáky vzájemné spolupráci a vzájemnému respektu.
  • Vede žáky k odpovědnému přístupu za svá jednání.
  • Dává žákům pocit jistoty, že svou činností mohou svět kolem sebe pozitivně změnit a ovlivnit.